Απρ
16
2014

Σ ας ενημερώνουμε ότι λόγω των εορτών του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα δρομολόγια της Μ. Πέμπτης 17/4 μέχρι και το δρομολόγιο των 13:35 ενώ τις υπόλοιπες μέρες αργίας δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο. Την Τρίτη 22/4 τα δημοτικά λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγια τους κανονικά.

Απρ
16
2014

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΡΩΤ.Α.» με Συντονιστή Εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Μεταξύ των κύριων στόχων της δράσης είναι και η εξοικείωση των συνεργαζόμενων επιχειρηματιών με την έννοια και τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείο απόκτησης συγκριτικού πλεονεκτήματος στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά. Για το λόγο αυτό υλοποιούνται συνολικά 3 δίωρες συναντήσεις εκπαίδευσης – ενημέρωσης επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Θέρμης. Συνέχεια »

Απρ
14
2014

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 168/2014, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης εκλέχθηκε μετά από ψηφοφορία ο δημοτικός σύμβουλος Κωσταντίνος Τιτέλης.

Απρ
14
2014

Νέος αντιδήμαρχος των υπηρεσιών προγραμματισμού και επικοινωνίας ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Αριστόβουλος  Τσιολάκης έως και τον Αύγουστο του 2014 που θα λήξει η θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής. Αναλυτικότερα, ο κ. Τσιολάκης ανέλαβε την ευθύνη την ευθύνη των υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης & πληροφορικής, επικοινωνίας, αγροτικής ανάπτυξης, απασχόλησης, δια βίου μάθησης και πολιτισμού.

Απρ
14
2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2

Απρ
11
2014

43-2014 εγκριση εκ νέου πρακτικού αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ Γ220MULTY FOAM).

44-2014 χωροθέτηση υπόγειων κάδων Καρδία

45-2014 χωροθέτηση υπόγειων κάδων Κάτω Σχολάρι

46-2014 σαμαράκι στο ΙΕΚ Θέρμης(2ο γενικό λύκειο Μίκρας) Συνέχεια »

Απρ
11
2014

Πρόσκληση

Απρ
11
2014

Πρόσκληση

Περισσότερα νέα

© Ανάπτυξη και Σχεδίαση: υπηρεσία Πληροφορικής Δήμου Θέρμης και Ερευνητική ομάδα URENIO Περιεχόμενο: γραφείο τύπου Δήμου Θέρμης